Authority detail

Authority header: Soukup, Václav
Proven in: Seznam osob Univerzity Karlovy 1998
Biographic note: Narozen 31.8.1957 v Mariánských lázních. PhDr., CSc., pracovník katedry kulturologie UK, práce z oboru kulturní antropologie.
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies